tag-img

Tag

Film Głód i Głupcy Film
Filmy
Film Głód i Głupcy Film
date-icon
8 stycznia, 2024

Film głód to poruszająca opowieść o ludziach zmagających się z codziennym niedostatkiem i ubóstwem. Obraz pokazuje ich walkę o godne życie, nadzieję na lepsze jutro i umiejętność cieszenia się z drobnych przyjemności. Wzruszający i mądry film o tym, co w życiu najważniejsze.

1 / 1